Životinjski svijet šume Žutice

Životinjski svijet prostora šume Žutice vrlo je zanimljiv.Močvarna,livadna i druga staništa dom su velikog broja kukaca, koji imaju ključnu ulogu u ekosustavu.Neke od značajnijih redova su:vretenca,leptiri,skakavci, dok u šumi hrasta obitava:jelenak i velika hrastova strizibuba.Na području šume žutice nalazimo i značajan broj vodozemaca i gmazova koji se razmnožavaju u djelu poplavne šume ili mrtvim vodotocima kojim šuma obiluje. Od čestih stanovnika Žutice možemo nabrojiti: zmiju bjeloušku, zmiju ribaricu i livadnu guštericu.U žutici je stanište zmije riđovke koja spada u najotrovnije zmije ovih prostora.Riđovke ne polažu jaja, već rađaju žive mlade duge oko 10 cm koji su odmah u stanju zadati otrovni ugriz.
Prostor šume Žutice naseljava vrlo velik broj ptičjih vrsta od kojih su naj brojnije iz reda vrapčarki (pjevice).Uz njih tu su i ptice grabljivice:orao štekavac i škanjac.Močvarna područja i vlažne livade nastanjuju ptice močvarice, posebno siva i velika bijela čaplja.Značajna je populacija sisavaca koji su stalno vezani uz vodu kao što su : vidra i vodena rovka te vodeni voluhar.Poplavnu šumu hrasta lužnjaka nastanjuju zajednice malih sisavaca kao što su: riđa voluharica i poljski miš.Značajna je populacija : običnog jelena, srne i divlje svinje.U šumi Žutici obitava i divlja mačka, te lisica i kuna zlatica.