Močvarna šuma crne johe

Video prikazuje močvarnu šumu crne johe.

autor:Zoran Ožetski