Čudesna šuma Žutica

Šuma Žutica prostire se u zoni poplavnog područja Lonjskog polja i spada u nizinske poplavne šume.Kao takva predstavlja cjelovite komplekse hrastovih i jasenovih sastojina.Čovjek je od najstarijih vremena živio nerazdvojno s njom. Tu je nalazio mogućnost lova, sabiranja plodova, povoljan prostor za ispašu i žirenje blaga,a krčenjem šume čovjek je dolazio do svježeg poljoprivrednog tla.Kao i svaka poplavna šuma nizinskog pojasa,i šuma Žutica je svojim nastankom,životom i razvojem vezana uz vodu.

autor:Zoran Ožetski