Poučna staza Žutica

Nosioci projekta poučne staze Žutice su Hrvatske šume, Uprava šuma podružnica Zagreb. Poučna staza se sastoji od 10 poučnih točaka, a dužina staze je oko 2500 m. Poučna staza započinje kod lugarnice “Pleso”. Zamišljena je tako da posjetitelje provede kroz različite šumske sastojine. Tako prolazi kroz šumu hrasta lužnjaka, šumu običnog graba, pa sve do poplavne šume poljskog jasena. Jednim dijelom prolazi uz riječno korito stare Lonje. Cijela šuma Žutica vrlo je dinamično stanište, tako da posjetitelji cijelim putem mogu uživati u bogatom biljnom i životinjskom svijetu šume. Cilj svake, pa i ove poučne staze, jest približiti svijet prirode ljudima, i probuditi svijest o očuvanju biljnog i životinjskog svijeta koji nas okružuje, i čini ga ovako raznolikim, jedinstvenim i prelijepim.
 

Poučna staza “Žutica” jedinstveni je prikaz biljnog i životinjskog svijeta koji nas okružuje i koji ovaj svijet čini tako bogatim i lijepim.

Poučna staza Vam omogućuje upoznavanje sa značajnim vrstama divljih životinja koje oduvijek žive na ovom području. Neke od najznačajnijih su: obični jelen, srnjak, divlja svinja.
Područje kojim prolazi staza nastanjuju i ostali šumski stanovnici kao što su : lisica, divlji zec, jazavac, lasica, jež, vjeverica.
 
Osim sisavaca područje kojim prolazi staza bogato je velikim brojem ptičjih vrsta.
Od grabljivica ovdje obitava: jastreb, škanjac, vjetruša i sova (mala ušara).Pjevice su također brojne: velika sjenica, zeba, crvendać, brgljez.Područja koja se nalaze uz vodu nastanjuju:siva čaplja i vodomar ribar.
 
Od vodozemaca ovdje nalazimo šumsku smeđu žabu i gatalinku , dok od gmazova susrećemo barsku kornjaču i zmiju bjeloušku.
Biljne vrste su vrlo razvijene, a najznačajnije su: hrast lužnjak, obični grab, crna joha od drveća, i bijeli glog, trnina,ljeska i bazga od grmlja.
 
tekst članka:Zoran Ožetski
 

 

Poučne točke

 
1.Početak /informativne ploče o poučnoj stazi/
2.Dabar
3.Šuma hrasta lužnjaka i običnog graba
4.Gljive
5.Ribe
6.Šuma jasena s kasnim drijemovcem
7.Šuma hrasta lužnjak i običnog graba
8.Suhi hrast – sušac
9.Vodozemci
10.Divljač

Informacije o poučnoj stazi

 
J.U. “ZELENI PRSTEN” ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Boris Gerenčević, dipl.ing.agr.
mob: +385(0)99 337 5136
e-mail: boris@priroda-zagrebacka.hr
 
DRUŠTVO ZA ZAŠTITU PRIRODE IVANIĆ GRAD
JAVOR BOJAN LEŠ dr.vet.
TEL. 099 605 0 515