Pašnjaci na rubu šume

Na južnom odnosno jugozapadnom dijelu šume Žutice nalaze se dva pašnjaka na kojima se stoka napasa na način kao što se to radilo nekad davno.Vjerojatno ne postoji stanovnik okolice Ivanić-Grada ili Križa koji nije čuo za pašnjak “Gospođica” ili pašnjak “Behec”.Pašnjake i šumu u dužini od 10 kilometara razdvaja stari tok rijeke Lonje .S druge strane pašnjaka nalazi se  umjetni kanal Lonja-Strug .Oba pašnjaka spadaju u poplavno područje rijeke Lonje.Veliki pašnjaci i vlažne livade u dolini Save su od posebnog interesa. Prije masovne transformacije europskih poplavnih ravnica, složeni sustav korištenja poplavnih područja, šuma i travnjaka bio je raširen po cijelome kontinentu.

 

Danas taj arhetipski način stočarenja s miješanim krdima svinja, stadima konja, krava, gusaka više nije moguće pronaći nigdje osim u Posavini. Pašnjaci vlažnih staništa Posavine, uzduž pritoka Odre, Lonje, Struga i Sunje, pružaju uvid u tipičan europski krajolik koji se razvijao tijekom mnogih staoljeća. Stare pasmine domaćih životinja kao što su turopoljska svinja i posavski konj stvorene su od lokalnih stočara s ciljem korištenja područja na najekonomičniji način. Tradicionalni obrazac uporabe zemljišta, povezan s poplavljivanjem i kompleksima nizinskih šuma, predstavlja vitalni element velikog ekološkog potencijala područja.

 

Slobodna ispaša stoke na nizinskim poplavnim pašnjacima i šumama bila je slika tipična za cijelu srednju Europu do druge polovice 19. stoljeća. Danas se ta slika očuvala gotovo jedino na području Posavine, u Lonjskom, Odranskom, Mokrom, Poganovom, Sunjskom i Črnec polju. Naši ljudi stoljećima žire svinje i napasaju stoku u Mokrom polju