Vodena metvica (Mentha aquatica)

VODENA METVICA, je višegodišnja biljka nastanjena po čitavoj Europi, osim na krajnjem sjeveru.Naraste do 90 cm visine. Kao što samo ime govori vodena metvica nastanjuje područja uz kanale i potoke, močvare i mrtve rukavce.
 

 

 

Vodeni dvornik (Polygonum hydropiper)

VODENI DVORNIK, je biljka iz porodice Polygonaceae,raste u vlažnim staništima ili uz vodu.Rasprostranjena je u cijelom svijetu.
 

 

 

Močvarna mlječika (Euphorbia palustris)

MOČVARNA MLJEČIKA, je višegodišnja zeljasta biljka visine do 1,5 m.Razdoblje cvatnje je od svibnja do lipnja.Močvarna mlječika jedna je od rijetkih vrsta mlječika koja uspijeva na vrlo vlažnim područjima.
 

 

 

Žuta perunika (Iris pseudacorus)

ŽUTA PERUNIKA, odnosno iris, biljka je iz porodice jednosupnica koja pripada porodici (Iridaceae), zajedno s rodovima gladiola (Gladiolus) i šafrana (Crocus). Vrijeme cvatnje je od svibnja do srpnja.
 

 

 

Šaš (Carex)

ŠAŠ biljni je rod iz porodice šiljeva s velikim brojem vrsta. Rastu u velikom broju različitih tipova vegetacije, no pretežno na vlažnim staništima.
u Hrvatskoj je zastupljen s više vrsta, između ostalih i:
* rastavljeni šaš (Carex remota)
* uskolisni šaš (Carex strigosa)
* žuti šaš (Carex vesicaria)
* busenasti šaš (Carex elata)
* dugoklasi šaš (Carex elongata)