Biljne zajednice šume Žutice

Područje šume Žutice sastoji se od različitih staništa :poplavne šume i pašnjaka te mrtvih riječnih rukavaca.Voda, u prvom redu poplavna, određuje život šume:vrstu drveća, njezin izgled i raspored, vrijeme životnih manifestacija, veoma često određuje čitav prirodni slijed.Kao što smo već spomenuli,ovisno o vlažnosti staništa razvilo se nekoliko šumskih biljnih zajednica.Šume hrasta lužnjaka i običnog graba većim su dijelom izvan dohvata poplavnih voda. Na nižim, češće poplavljenim područjima razvijena je šuma hrasta lužnjaka s velikom žutilovkom. Ta se šuma, za razliku od grabove, ističe razvijenim slojem grmlja i niskog raslinja: obična trusljika, plava kupina, vodena metvica, i dr. Dijelovi šume Žutice koji su izvrgnuti stalnim poplavama, pripadaju zajednici poljskog jasena s kasnim drijemovcem. Rijeke i mrtvi rukavci na području šume bogato su stanište za razno močvarno i vodeno raslinje.Uz obale spomenutih mrtvih rukavaca uspjevaju :vodena metvica,vodeni dvornik, razne vrste šaševa, dok površine takvih voda nastanjuju:lokvanj i bez korijenska sitna leća.Od grmlja koje također uspijeva uz rubove šume ili vodotoka, možemo izdvojiti: glog, pasju ružu, trninu i sl.