• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

Šuma Žutica

Šuma Žutica prostire se u zoni poplavnog područja Lonjskog polja i spada u nizinske poplavne šume. Kao takva predstavlja cjelovite komplekse hrastovih i jasenovih sastojina. Čovjek je od najstarijih vremena živio nerazdvojno s njom. Tu je nalazio mogućnost lova, sabiranja plodova…

saznaj više…

Šumske sastojine

U sloju drveća prevladava hrast lužnjak (Quercus robur), a zatim poljski jasen (Fraxinus angustifolia), nizinski brijest (Ulmus laevis), bijela joha (Populus alba) i crna joha (Populus nigra). Čisti hrastici nisu prirodni, nego su nastali sječom ostalih drvenastih vrsta, osobito u zapadnom dijelu areala ove zajednice.

saznaj više…

Poučna staza Žutica

Zamišljena je tako da posjetitelje provede kroz različite šumske sastojine. Cilj svake, pa i ove poučne staze, jest približiti svijet prirode ljudima, i probuditi svijest o očuvanju biljnog i životinjskog svijeta koji nas okružuje, i čini ga ovako raznolikim, jedinstvenim i prelijepim…

saznaj više…

 

 

U društvu mojih suseljana,deanovačkih ribiča, gazio sam počešće u mojim momačkim danima ta crna Žutičina tresetišta, noseći u torbi ribički plijen pohvatan sad mrežom sad rukom u prvom redu riblju “demokraciju” sitne karase, a samo usput po kojeg omatorjelog šarana, štuku ili soma.

Tako je Žuticu nakon proljetnih poplava, u svojim Moslavačkim razglednicama opisivao Josip Badalić.

 

 


 

Dabar u šumi Žutici

Životinjski svijet u Hrvatskoj bogatiji je od 1996. godine za još jednu životinjsku vrstu. Bez prevelike pompe, tiho i samozatajno u Hrvatskoj je nastanjen najuspješniji i najbolji “arhitekt” među životinjama – dabar.

saznaj više…

 

Staništa

Šuma Žutica spada u poplavno područje Lonjskog polja.S južne strane omeđena je starim tokom rijeke Lonje i umjetnog kanala Lonja-Strug ,dok istočnom stranom šume protječe rijeka Česma.

saznaj više…

 

Suživot čovjeka i šume

Gospodarski gledano u Žutici se na istom prostoru i istovremeno isprepliću interesi slijedećih gospodarskih djelatnosti:naftno rudarstvo,šumarstvo,vodno gospodarstvo,poljoprivreda (stočarstvo),lovno gospodarenje i zaštita prirode

saznaj više…

 


 

Video galerija

Video galerija uključuje radove koji su nastali od kraja 2010 godine do danas. Kroz kratke video zapise vodimo Vas kroz čaroban svijet šume Žutice. Uživajte…

saznaj više…

 

Galerija fotografija

Bogatstvo biljnog i životinjskog svijeta šume Žutice izazov su za svakog ljubitelja prirode. Kako bi Vam približili ljepote ove čarobne šume kreirali smo galeriju fotografija koju svakako pregledajte…

saznaj više…

 

Iz povijesti Žutice

Kroz kratke priloge pokušat ćemo približiti manje poznate događaje vezane uz šumu Žuticu…

saznaj više…